Ontwerp, inrichting en gebruik van een
Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en Centrale Scopenreiniging en Desinfectieafdeling (CSD)


Zoals daar bij de Operatieafdeling al sprake van is, zullen naar verwachting ook de inrichting, het optimale (hygiënische) gebruik en het beheer van de CSA/CSD faciliteit onderworpen worden aan strengere eisen.

Het juiste bouwkundige ontwerp, de technische installaties, de inrichting met apparatuur, maar vooral een goede logistiek binnen de CSA/CSD zelf en met de diverse afdelingen zijn van zeer groot belang voor de CSA/CSD.

Bij renovatie of nieuwbouw van de CSA/CSD blijkt echter dat het bouwkundige concept vaak leidend is in de discussie over het gebruik van deze faciliteit. Gebruikers ervaren dit meestal als knellend, aangezien er pas kan worden nagedacht over het gebruik van de ruimten als deze, min of meer op basis van (verouderde) bouwmaatstaven en beschikbare ruimte, zijn vastgelegd en er minder mogelijkheden zijn voor innovatieve ideeën.

Een andere benadering is het vooraf gezamenlijk opstellen van een gebruikersplan op basis van logistieke en hygiënische uitgangspunten. Kortom, de vraag stellen: “hoe gaat er in de nieuwe situatie gewerkt worden, met welke middelen en welke ruimten van welke afmetingen zijn daarvoor nodig?”

Vervolgens worden de uitgangspunten vastgelegd, het programma van eisen opgesteld, aansluiting gezocht met bestaande richtlijnen (nieuwe VCCN richtlijn voor de CSA en de SFERD richtlijn voor de CSD) en een eerste schetsontwerp gemaakt.

Overweegt u:

  • een renovatie, nieuwbouw of (her-) inrichting van uw CSA/CSD?
  • samenvoeging of uitbreiding van de CSA met een Centrale Scopenreiniging en Desinfectie (CSD)?
  • een reorganisatie van alle logistieke stromen ten aanzien van de CSA/CSD?
  • een inventarisatie en risicoanalyse uit te laten voeren binnen uw CSA/CSD en van de logistieke stromen?
  • een onafhankelijke, externe expert mee te laten werken aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van uw plannen?

'De Block Consultant' kan hierbij een initiërende en bemiddelende functie vervullen. Leidraad daarbij is om, samen met de opdrachtgever en op basis van een inventarisatie en analyse van de huidige situatie, innovatieve ideeën en ontwikkelingen uit te werken naar een totaalconcept.

CSA logistiek:

Nieuwe CSD Ziekenhuis Rijnstate Arnhem (juli 2018):