Kennismaking

 

'De Block Consultant'

  • werkt als projectadviseur en intermediair in opdracht van ziekenhuizen en klinieken, architectenbureaus en technisch adviesbureaus;
  • voert onafhankelijk risicoanalyses uit, toetst de OK/CSA/CSD aan de bestaande richtlijnen en stelt verbetervoorstellen, logistieke structuurplannen en beheersmaatregelen op;
  • levert een waardevolle bijdrage aan het opzetten en uitwerken van een ontwerp voor de Operatieafdeling /CSA, eventueel samen met een CSD, en adviseert/begeleidt ten aanzien van de technische en logistieke inrichting;
  • voert alle opgedragen werkzaamheden uit in gericht overleg met alle betrokkenen waarbij de optimale afstemming van wensen en mogelijkheden, capaciteit, techniek, uitvoering, investerings- en exploitatiekosten centraal staat.


Alex de Block is, als voormalig operatieassistent, verpleegkundige en OK-manager, getraind in de praktijk van de OK.

Praktijkkennis gekoppeld aan technische expertise, opgedaan tijdens meer dan 50 verschillende OK-, CSA/CSD- en logistieke projecten in de afgelopen 22 jaren, staan borg voor een unieke en sterke combinatie om wensen en mogelijkheden te vertalen naar innovatieve en integrale concepten.

Tevens werkt Alex de Block met collega ‘Competence Experts’ samen in de DHS (Dutch Healthcare Society), een ‘Experts Network Company’. Meer gegevens op www.dutchhealthcaresociety.com

Alex de Block heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van inventarisaties en risicoanalyses, advisering bij logistieke projecten en verbouw- en nieuwbouw projecten van Operatieafdelingen, Centrale Sterilisatie Afdelingen en Centrale Scopenreiniging en Desinfectie en is expert op het gebied van de ontwikkeling van innovatieve en integrale OK- en CSA/CSD concepten.

Vanaf maart 2000 tot januari 2010 was hij als projectleider en expert/adviseur voor inrichting en logistiek werkzaam bij de Divisie Gebouwinstallaties van (voormalig) 'RTB Van Heugten' en 'Royal Haskoning' , nu 'Royal HaskoningDHV').

Veel praktijkkennis werd opgedaan tijdens OK-werkzaamheden in ziekenhuizen in Arnhem, Nijmegen en Sneek. In Sneek als Hoofd OK van het (Sint) Antonius Ziekenhuis.

De unieke (orthopedische) OK’s in Sneek staan nog steeds model voor een innovatieve ontwikkeling, optimaal functioneel gebruik en lage infectiepercentages door volledige afscherming van het beschermde gebied met de periferie van de OK.

In 1991 was Alex de Block medeoprichter, en tot 2001 bestuurslid, van de Nederlandse Vereniging voor Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO). Daarnaast was hij betrokken bij de totstandkoming van de laatste versie van de 'Bouwmaatstaven voor nieuwbouw van operatieafdelingen' (Cbz, 2004) en het Beheersplan 'Luchtbehandeling voor Operatieafdelingen' onder auspiciën van de VCCN en VHIG (2005).

Namens de VCCN was hij actief betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe testmethode voor het classificeren van OK's en opdekruimtes (VCCN richtlijn 7, november 2014), alsmede de nieuwe richtlijn voor de CSA (VCCN richtlijn 11, oktober 2019)

Het Totaal OK congres en bedrijven beurs (www.totaalok.nl ), wat voor de eerste keer is georganiseerd in 2017 is een persoonlijk initiatief van Alex de Block. In 2018 werd het tweede congres (met VR als hoofdonderwerp) georganiseerd en in 2022 volgde het derde, nu tweejaarlijkse, congres. Helaas kon het congres in 2020, i.v.m. de pandemie geen doorgang vinden. Het vierde congres en beurs zal plaatsvinden op donderdag 12 september 2024.