Operatieafdeling

 
 
 
 
 
 

Ontwerp, inrichting en gebruik van een Operatieafdeling

De afgelopen jaren kenmerken OK verbouw- en nieuwbouwprojecten zich door een grote mate aan communicatie tussen de opdrachtgever/medewerkers, de architect en de diverse externe adviseurs.
Vanaf het uitkomen van het Beheersplan 'Luchtbehandeling voor de Operatieafdeling' (VCCN/VHIG rapport, maart 2005) is er meer aandacht gekomen voor het integrale ontwerp van de Operatieafdeling met duidelijke zonering en de (lucht-) technische inrichting van Operatiekamers.

Daarnaast is ook de inrichting, het onderhoud, het optimale (hygiënische) gebruik en het beheer van deze dure faciliteit een speerpunt van beleid van de zorgaanbieder geworden. Hierop wordt ook door de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) ingespeeld bij haar bezoeken aan de afdelingen.

De publicatie 'Ontwikkeling van Integrale OK-concepten' (zie onderstaande link) heeft in meerdere projecten zijn meerwaarde bewezen als een basis in de discussie en de besluitvorming met betrekking tot verbouw of nieuwbouw van OK’s. En bewijst dat nog steeds. Hiermee kunnen in de loop van het bouwtraject onnodige discussies en overlegrondes worden voorkomen.

De ontwikkeling van integrale OK-concepten

In opdracht van de toenmalige directie (o.a. Prof. ir. P.G. Luscuere) van RTB Van Heugten is door Alex de Block tussen 2001 en 2004 een breed (literatuur-)onderzoek verricht naar de historische ontwikkeling van Operatiekamers. Uit dit onderzoek is een bepaald ontwerp en technisch beeld naar voren gekomen wat is aangevuld met persoonlijke praktijkervaringen uit de OK en 'logisch nadenken'.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een omvangrijke rapportage waarvan de hoofdlijnen in 2006 zijn samengevat in een handzame publicatie met als titel 'Ontwikkeling van Integrale OK-concepten'. Deze publicatie is in 2012 volledig herzien met nieuwe inzichten en in 2015 geactualiseerd.

In deze publicatie wordt vooral de gezamenlijke inzet van ontwerpers en gebruikers benadrukt en wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen getoond op het gebied van ontwerpen en (luchttechnisch) inrichting van nieuwe Operatieafdelingen en OK’s.