Ontwerp, inrichting en gebruik van een Operatieafdeling

Meer dan ooit tevoren kenmerken OK verbouw- en nieuwbouwprojecten zich door een grote behoefte aan communicatie tussen de opdrachtgever, de architect en de adviseur van de technische installaties.
Vanaf het uitkomen van het Beheersplan 'Luchtbehandeling voor de Operatieafdeling' (VCCN/VHIG rapport, maart 2005) is er meer aandacht gekomen voor het integrale ontwerp van de Operatieafdeling met duidelijke zonering en de (lucht-) technische inrichting van Operatiekamers.

Daarnaast is ook de inrichting, het onderhoud, het optimale (hygiënische) gebruik en het beheer van deze dure faciliteit een speerpunt van beleid geworden. Hierop wordt ook door de IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) ingespeeld bij haar bezoeken aan de afdelingen.

De publicatie 'Ontwikkeling van Integrale OK-concepten' (*) kan een basis vormen in de discussie en de besluitvorming met betrekking tot verbouw of nieuwbouw van OK’s. Hiermee kunnen in de loop van het bouwtraject onnodige discussies en vergaderingen worden voorkomen.

De ontwikkeling van integrale OK-concepten

In opdracht van het toenmalige management van Van Heugten is door Alex de Block tussen 2001 en 2004 een breed (literatuur-) onderzoek verricht naar de ontwikkeling van Operatiekamers. Uit dit onderzoek is een bepaald historisch en technisch beeld naar voren gekomen wat is aangevuld met persoonlijke praktijkervaringen uit de OK en 'logisch nadenken'.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een omvangrijke rapportage waarvan de hoofdlijnen in 2006 zijn samengevat in een handzame publicatie met als titel 'Ontwikkeling van Integrale OK-concepten'. Deze publicatie is in 2012 volledig herzien met nieuwe inzichten en in 2015 geactualiseerd.

In deze publicatie wordt vooral de gezamenlijke inzet van ontwerpers en gebruikers benadrukt en wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen getoond op het gebied van ontwerpen en (luchttechnisch) inrichting van nieuwe Operatieafdelingen en OK’s.

(*) Deze publicatie is middels onderstaande link als PDF te downloaden:

http://www.deblockconsultant.nl/files/docs/1387.pd...