Risicoanalyses

 
 
 
 
 

Risicoanalyse CSA / CSD

Op basis van de nieuwste 'Richtlijn voor ontwerp, bouw en opstart' (VCCN-RL-11, 2019) en het nieuwste 'Kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen' (SFERD, Versie 5.0, 2019) kunnen voor zowel de CSA als voor de CSD risicoanalyses worden uitgevoerd door 'de Block Consultant'.

Risicoanalyse en Beheersplan Operatiekamers

In 2005 is een symposium gehouden getiteld 'Luchtbeheersing op de OK, bijdrage aan infectiepreventie'. Tijdens het symposium is een Beheersplan 'Luchtbehandeling voor de Operatieafdeling' uitgereikt. In dit Beheersplan werd de nadruk gelegd op het beheer van de luchtbehandeling op OK’s door middel van de HACCP structuur. Er wordt aangegeven hoe:

  • de risicoanalyse moet worden aangepakt
  • door beheersmaatregelen risico’s geëlimineerd kunnen worden
  • verantwoordelijkheden vastgelegd moeten worden in de organisatie


Voor iedere Operatieafdeling moeten de processen die van invloed (kunnen) zijn op de microbiële veiligheid in kaart gebracht en beschreven worden. Dit door het uitvoeren van een inventarisatie en risicoanalyse van de huidige situatie.

Het Beheersplan uit 2005 is per november 2014 vervangen door een nieuwe richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP):

'Luchtbehandeling in operatiekamers en opdekruimte in operatieafdeling klasse1'.

In deze richtlijn wordt gerichter aangegeven welke elementen minimaal moeten worden benoemd in een op te stellen OK beheersplan voor de organisatie.

Onderstaand wordt, op hoofdlijnen, aangegeven welke werkzaamheden door 'de Block Consultant' uitgevoerd kunnen worden om uw huidige Beheersplan voor de OK te 'updaten':

  • Onderzoeken, inventariseren en beoordelen van de huidige situatie ter plaatse.
  • Opstellen van een risicoanalyse en benoemen van zgn. beïnvloedende factoren binnen de OK.
  • Toetsen huidige, vestiging specifieke Beheersplan aan de elementen zoals genoemd in de WIP richtlijn 2014 en herschrijven op basis hiervan.
  • Opstellen dan wel volledig moderniseren van een Intern Beheersplan.
  • Het laten uitvoeren van metingen ter classificatie van de OK naar prestatieniveau conform de VCCN Richtlijn 7 (2014).
  • Adviseren over bouwkundige, installatietechnische en betreffende procesmatige aanpassingen op basis van verbetervoorstellen.
Uiteraard kan, geheel vrijblijvend, een op maat gesneden aanbieding voor deze advieswerkzaamheden worden opgesteld.